• head_banner_01
  • head_banner_02

Výhody hermetických dverí

Vzhľadom na špecifickosť prostredia operačnej sály nemocnice často vyžaduje, aby dvere operačnej sály mali funkcie hermetiky, zvukovej izolácie, tepelnej ochrany, tlakovej odolnosti, prachotesnosti, požiarnej ochrany a radiačnej ochrany.Kvôli týmto špeciálnym požiadavkám sa však vytvorila segmentovaná kategória trhu.Ďalej vám ukážem príslušné znalosti o vodiacich dverách operačnej sály, teda hermetických dverách.

Výhody hermetických dverí operačnej sály:

Hermetické dvere operačnej sály sú špeciálne dvere pre operačnú sálu nemocnice.Operačná sála neumožňuje vonkajšie rušenie.Zvlášť dôležitá je priečka hermetických dverí operačnej sály.

Hermetické dvere operačnej sály sú vybavené profesionálnou vákuovou hermetickou gumovou páskou, ktorá využíva jedinečnú „interpretáciu: jedinečná, špeciálna“ kompresná technológia, aby sa zabezpečilo, že dvere môžu byť tesne spojené so zárubňou, aby sa dosiahol spoľahlivý hermetický efekt pri zatvorení.Povrch dverí operačnej sály je bez toku, zmršťovacích otvorov, predĺženia a vrások.Rohy čiar sú v podstate rovnaké ako povrch a vyskytujú sa chyby, ako sú škrabance.

Vo všeobecnosti medzi výhody hermetických dverí na operačné sály patrí najmä tieniace rušenie, tieniace znečistenie, tepelná izolácia a zvuková izolácia, tlaková odolnosť a prachotesnosť.

Požiadavky na hermetické dvere operačnej sály:

Lekárske dvere operačnej sály musia spĺňať odborné požiadavky nemocnice.Nemocnica ako dôležité miesto na liečenie chorôb a záchranu ľudí má viac požiadaviek na lekárske dvere operačnej sály.Dezinfekcia, farba by mala spĺňať špecifické požiadavky každého oddelenia, nie príliš svetlá alebo príliš tmavá.Dúfam, že je to jemnejšia a elegantnejšia farba, ako je svetlozelená a svetložltá.

Hermetické dvere operačnej sály musia spĺňať požiadavky na ochranu životného prostredia.V posledných rokoch je úloha ochrany životného prostredia v sociálnom rozvoji čoraz významnejšia a nízkouhlíkové hodnoty sú čoraz populárnejšie.Zdravotnícke dvere na operačné sály tiež zodpovedajú trendu doby, držia krok s tempom šetrenia energie a nízkouhlíkových emisií, komplexne zvažujú vplyv na životné prostredie a zdroje, vyvíjajú nové výrobné modely, znižujú vplyv celého výrobného a používateľského cyklu produktov. o životnom prostredí, zlepšovať využívanie zdrojov, upravovať priemyselnú štruktúru produktov, vyvíjať sa smerom k úspore energie a nízkym emisiám uhlíka a vyvíjať materiály šetriace energiu.

správy
novinky1

Čas odoslania: 05.09.2022